ATP for alle
ATP er en hjørnesten i dansk økonomi og den offentlige forvaltning. Vores samlede formue på ca. 700 mia kr. gør ATP til en af Europas største pensionsinvestorer.
Vi udbetaler 7,2 mia. i ATP Livslang Pension til 960.000 pensionister.

ATP er meget mere end pensions- og sikringsordninger. Vi administrerer en lang række ydelser, som også er med til at sikre grundforsørgelsen for de fleste. ATP udbetaler over 220 mia. kr. hvert år i for eksempel boligstøtte, familieydelser, feriepenge, folkepension og en lang række andre ydelser, som danskerne modtager fra det offentlige. Det gør os til en vigtig aktør i udvikling og digitalisering af den offentlige administration.

Job i ATP
Vi er en mangfoldig arbejdsplads, hvor mange fagkulturer mødes. Medarbejderne i ATP har meget forskellige erfaringer og faglighed og fælles for dem er, at de brænder for at levere toppræstationer og gode resultater. Det giver dynamik, og det gør os fleksible overfor de mange varierende opgaver, vi varetager.

Vi har fokus på suveræn ledelse, der kan spotte dit talent og sikre dig den bedste kompetenceudvikling. Vores ambition er, at du øger din værdi på arbejdsmarkedet, så længe du er ansat i ATP.

Vi går ind for ”noget for noget” princippet, og vores høje forventninger går hånd i hånd med gode samarbejdsformer i et uformelt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde vægter højt. Dertil kommer en prisvindende kantine, fleksibilitet og konkurrencedygtige løn- og pensionsforhold.

Nyuddannet?
Vi gør meget for at medinddrage dine ideer og forslag til, hvordan vi kan blive bedre. Som nyuddannet vil du ofte have anderledes vinkler og perspektiver på opgaverne, fordi du bringer ny viden og metoder med dig fra din uddannelse og studiejob. Vi vil gerne udnytte din viden og interesse til at skabe innovation. Til gengæld forventer vi, at du tager ansvar og bringer dit talent i spil og udvikler dine særlige kompetencer og potentiale, mens du er hos os.

For dig som har potentiale for yderligere udvikling har vi tilbud om særligt accelererede talentudviklingsforløb, hvor du blandt andet får en specifik, individuel træningsbane med afsæt i konkrete opgaver, som skal løses inden for dit forretningsområde.